Θεσσαλονίκη

Αρχαιολογικού Μουσείου 14

546 41 Φάληρο Θεσσαλονίκη

Τηλ.: 2310 888 862

Email: contact@cognitafun.com

Ώρες λειτουργία: Δευτ. – Παρασκ.  14:30 – 21:30