Θεατρικό παιχνίδι

Θεατρικό παιχνίδι

Η υπηρεσία του Θεατρικού παιχνιδιού λειτουργεί είτε θεραπευτικά είτε ως δημιουργική απασχόληση. Απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 3 έως 10 ετών σε ομάδες 2 , 3 ή 4 ατόμων. Σε ιδιαίτερες περιπτώσεις για θεραπευτικούς σκοπούς, μπορούν να γίνουν και εξατομικευμένες συνεδρίες.
Θεατρικό παιχνίδι:
Πρωταρχικός στόχος είναι να προσφέρει χαρά και θα πρέπει να ακολουθεί συγκεκριμένους κανόνες. Το θεατρικό παιχνίδι δανείζεται από το θέατρο πολλά στοιχεία και τεχνικές όπως το παιχνίδι ρόλων, τους αυτοσχεδιασμούς , την μεταμόρφωση, την παντομίμα, την δραματοποίηση. Όμως διαφέρει απ’ αυτό κυρίως στο ότι ο στόχος του δεν είναι σε καμία περίπτωση να οδηγήσει στην παράσταση. Σημασία δεν έχει το τελικό αποτέλεσμα αλλά η δημιουργική διαδικασία.
Το θεατρικό παιχνίδι μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως μια συμπληρωματική ή εναλλακτική μέθοδος μάθησης με βιωματικό τρόπο.